6 iun. 2010

Mihai Viteazul, dacul cel rau, a triumfat, din nou, la Alba IuliaOmagierea personalităţii lui Mihai Viteazul, readusă în actualitatea istorică a României mileniului III, a făcut săli arhipline la Congresul Internaţional de Dacologie, organizat de Dacia Revival International Society, în perioada 28- 29 mai, la Alba Iulia. Fără îndoială, ediţia din acest an, cea de-a XI-a, a incitat spiritele istoricilor şi cercetătorilor din ţară şi străinătate. A fost, după părerea multora dintre participanţi, poate cea mai complexă şi variată abordare a celui care a fost supranumit în epocă "Eroul Răsăritului". Cu titlul generic "Malus Dacus", Dacul cel Rău, cum îl numeau pe domnitor duşmanii săi, tema celei de-a XI-a ediţii a Congresului de Dacologie va rămâne printre cele mai dragi şi de suflet pentru participanţii la aceste manifestări ştiinţifice care au sporit în calitate şi prestanţă. Meritul este al celui care a fost şi va rămâne sufletul reunirii tuturor românilor în jurul ideii privind recunoaşterea adevăratei origini a poporului român, a continuităţii elementului geto-dac pe acest pământ şi a recuperării istoriei adevărate a românilor - Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Dacia Revival International.
La Congresul de la Alba Iulia, unde Mihai Viteazul a reintrat triumfător, fie şi prin intermediul comunicărilor ce i-au fost închinate, a fost remarcată organizarea de excepţie, la care şi-au dat concursul şi oficialităţile municipiului Alba Iulia şi ale judeţului. Au conferenţiat istorici, cercetători, lingvişti, arheologi, care nu şi-au permis să rateze întâlnirea cu Mihai, eroul Răsăritului. Pentru că "în istoria românilor, două nume strălucesc, fără posibilitatea de a fi vreodată egalate: Mihai Viteazul şi Alba Iulia", sublinia un participant la Congres, prof. Marian Cătălin Andrei, din Buzău. "Şi fiindcă amândouă simbolizează realizarea ţelului cel mai scump al poporului român, urmărit cu perseverenţă şi necontenit de-a lungul secolelor: cel al unităţii de neam şi, mai apoi, naţionale şi al constituirii statului naţional unitar - în conştiinţa noastră ele au ajuns la un fel de simbioză, pomenirea unuia fiind suficientă pentru a ni-l reaminti şi a ni-l reprezenta şi pe celălalt".
S-a vorbit, la Alba Iulia, despre "opera politică" de la 1599 -1600 care s-a spulberat în condiţiile vitrege ale dispariţiei autorului ei, dar care a rămas ca un far călăuzitor al generaţiilor care au urmat în lupta pentru refacerea ei. " Niciun comentariu nu este însă de prisos când este vorba de Mihai Viteazul, al cărui act politic, re- unirea celor trei ţări dacice - Ardealul, Valahia şi Moldo Vlahia - a deschis în istoria poporului român o nouă epocă (potrivit celor susţinute de către dr. Elena Armenescu "Mihai Viteazul - simbolul de veacuri al ideii de Unire a Provinciilor locuite de cei de-un neam"). Redăm, în continuare, câteva fragmente din comunicatele prezentate.
Prof. Ion C. Petrescu: "Mihai Viteazul, singurul român comparat cu 16 personalităţi ale istoriei universale"
În comunicarea sa, "Mihai Viteazul: recorduri, premiere, realizări", Prof. Ion C. Petrescu a spus: "Mihai Viteazul este singurul român comparat cu 16 personalităţi ale istoriei universale: Moise, Ahile, Hector, Hanibal, Epaminonda, Alcibiade, Temistocle, Alexandru Macedon, Caius Iulius Caesar, Belizarie, Walenstein, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, George Washington, Napoleon Bonaparte. Este singurul cruciat care nu a fost învins niciodată de turci şi nici de tătari. Primul domn al tuturor românilor, singurul român care a plănuit o alianţă cu Persia, alungarea turcilor din Europa, refacerea Daciei, refacerea Imperiului Bizantin, cucerirea Poloniei, eliberarea "locurilor sfinte", eliberarea teritoriilor de la Nipru până la Buda, unirea celor două biserici creştine despărţite în 1054. Lui îi sunt consacrate cele mai multe pagini în manualele şcolare, în tratatele de istorie, în documentele vremii. Cel care a trecut Dunărea de mai multe ori decât orice alt domnitor român şi a ajuns victorios până aproape de Constantinopol, a avut cele mai multe bătălii, cele mai multe victorii şi cele mai multe ctitorii pe unitate de timp. Restitutor Daciae este singurul român căruia grecii i-au dedicat două poeme, iar sârbii şi bulgarii mai multe creaţii populare decât românii. Singurul român care a reuşit să spargă încercuirea şi să învingă "monstruoasa coaliţie" formată din creştini şi musulmani, este realizatorul celei mai valoroase medalii româneşti, al celei mai frumoase peceţi (sigiliul Daciei româneşti, Iaşi, 3 iulie 1600). Este primul român a cărui faimă a ajuns încă din timpul vieţii până în centrul Asiei, nordul Africii, Europei şi dincolo de Oceanul Atlantic. Cel supranumit "Regele Daciei", "sabia creştinătăţii", "Steaua Răsăritului", are 234 de recorduri, premiere, realizări, şi a fost singurul român care a reuşit să schimbe planurile unui împărat german. Este singurul român care a purtat tratative directe de trei ori cu un împărat german; în timpul "glorioasei pribegii" s-au realizat cele mai multe tablouri cu chipul unui domnitor român şi cele mai multe tipărituri în limba germană. A refuzat cea mai mare sumă de bani oferită unui român pentru a trece la catolicism şi e singurul om din lume care i-a cerut unui împărat catolic să treacă la ortodoxism. "Cel mai mare erou al creştinătăţii" este singurul român a cărui stăpânire nu a fost întrecută niciodată în vest, nord-vest şi nord. De numele lui se leagă cele mai multe documente emise în ţările Europei. Singurul român care a fost numit "Dacul cel rău"; este primul român căruia un suveran spaniol i-a trimis o sabie şi care a reuşit să obţină sprijin militar de la italieni şi germani. E singurul român care a fost supranumit Viteazul încă din timpul vieţii sale şi chiar de către duşmani; este cel care a avut cea mai strălucită intrare în oraşul bimilenar Alba Iulia.

Adrian Bucurescu: Un voievod cum nu se iveşte prea des în istoria unui popor

Adrian Bucurescu: Într-o abordare foarte curajoasă, lingvistul şi publicistul Adrian Bucurescu a precizat în comunicarea sa, "Lumea magică a lui Mihai Viteazul": "Un voievod ca Mihai Viteazul nu se iveşte prea des în istoria unui popor. De aceea, încă din timpul vieţii sale, el pare a se fi aflat sub o stea aparte, cu un destin magic. Ce altceva ar însemna dezvăluirea misiunii celei mai înalte a unui neam, aceea de a reîntregi străvechea şi măreaţa lui ţară? Niciun conducător român de până atunci nu îndrăznise să treacă de la vise la fapte; şi ce fapte!". Şi totuşi, a continuat Bucurescu, "nu e de mirare că străinii
i-au zis lui Mihai Viteazul "Malus Dacus", întrucât nici noi nu îi alintam vreodată pe duşmani. Uimire stârneşte caracterizarea marelui voievod făcută de un istoric din România, ce s-a răspândit nu doar printre străini, ci şi printre "specialiştii" români, preocupaţi după anul 1989, de "demitizarea istoriei". Caracterizarea cu pricina îi aparţine lui A.D. Xenopol, care îl numeşte pe Mihai Viteazul " condotier valah". Iată, după dicţionare actuale, definiţia substantivului condotier: "căpetenie de mercenari, care se angaja în serviciul unui oraş, al unui principe sau al papii, în Italia" sau " om venal, gata a se pune în slujba oricărei cauze". A mai lungi vorba despre blasfemia lui Xenopol şi a altora ca el este pierdere de vreme", conchidea Bucurescu.

Conf. univ. dr. Gheorghe Iscru: "Naţiunea traco- geto- dacă nu a dispărut niciodată din istorie"

Au răsunat, pentru a câta oară, la Congresul de Dacologie, afirmaţii argumentate, potrivit cărora naţiunea traco- geto- dacă nu a dispărut niciodată din istorie. "După o existenţă milenară într-un spaţiu vast etno-naţional şi cu o vitalitate puternic dovedită, este firesc şi logic ca naţiunea traco- geto- dacă să nu fi dispărut din istorie. Iar izvoarele istrice, analizate profesional, nu confirmă exterminarea aestei mari naţiuni a Antichităţii în urma cuceririi unei părţi a Daciei de către Roma imperială".

Prof. Mariana Terra, New York: Malus Dacus e cu noi - recunoştinţă şi omagiu

... Şi apoi, cu peste 400 de ani în urmă, a fost Mihai Viteazul, acel superb dac-oltean care, prin vitejia lui nepereche ce a măturat duşmanii cum scuturi neghina de grâu, a speriat cancelariile Europei câştigându-şi numele de "Malus Dacus", căci rău a fost cu duşmanii şi bun cu cei de-o limbă şi de-o credinţă. Mihai a reunit cele trei ţări-surori într-o unică inimă de pământ şi de speranţă, într-o diademă de limbă şi de imn adus gliei străbune. (...) Noi suntem copii din copiii copiilor lui Burebista, Decebal, Mihai Viteazul. Suntem copiii "Reînvierii Daciei". Suntem o parte din magnificul colier de diamante umane pe care Dacia aşteaptă cu încredere să-l vadă strălucind peste întregul ei pământ multimilenar.

Dr. Grigore Ungureanu: Malus Dacus Maximus

Viaţa noastră de astăzi este îngândurată : "România nu mai ştim prea bine ce mai e şi a cui e. Ea a fost trădată şi vândută de mercenari nemernici, blestemaţi să fie în veci! Suntem sub ocupaţie, dar ocupantul se ascunde după gunoaiele naţionale. Suntem colonizaţi de o populaţie mizerabilă, invadatoare, venită de nicăieri şi urlând agresiv: "am avere, am valoareee..." . E ca şi cum undeva, cineva din umbră a pus în funcţiune o maşină de mocirlă umană care acoperă încet-încet naţiunea lui Eminescu, Sadoveanu, Caragiale, Eliade, Nichita Stănescu... Miroase a moarte prin sufocare: e ca şi cum o prezenţă grea şi absurdă s-ar fi aşezat peste cerul nostru, peste felul nostru de a fi, peste ce credeam că e bine şi, mai ales, peste ce credeam că e frumos. (...) Marginea lumii s-a răzbunat dând buzna în centru, pusă pe jaful identităţii naţionale, întocmai ca barbarii care năvăleau în Roma, surprinşi că localnicii trădaţi nu mai aveau putere să lupte..." Şi noi ce facem?
Unul dintre sponsorii importanţi ai Congresului de Dacologie a fost Dr. economist George Constantin Păunescu, a cărui prezenţă, la deschiderea lucrărilor, le-a dat speranţe de mai bine multor istorici invitaţi la Alba Iulia.

Veronica Marinescu
Sursa: www.curierulnational.ro

Un comentariu:

  1. Felicitari pentru blog!
    Sondaj pe http://eroii-neamului.blogspot.com/ despre erou eroii neamului.
    Votati intre diferite personaje istorice:Burebista,Decebal,Mircea cel Batran,Stefan Cel Mare,Vlad Tepes, Mihai Viteazul ,Constantin Brancoveanu,Alexandru Ioan Cuza,Carol i,Ferdinand,Maresal Ion Antonescu,Corneliu Zelea Codreanu Sondaj pe http://eroii-neamului.blogspot.com/ despre erou eroii neamului.

    RăspundețiȘtergere